Čo je to komentár

Čo je to komentárV komentároch môžu návštevníci vašej stránky zverejniť svoje reakcie na články alebo iný uverejnený obsah. Komentár im umožňuje komunikovať s vami alebo s inými návštevníkmi stránky.

 

Väčšina WordPress tém podporuje komentáre. Komentáre ku konkrétnemu článku sa zvyčajne zobrazujú na stránke článku pod jeho textom. Niektoré WordPress témy zobrazujú tiež pingbacky a trackbacky.

Kde nájsť zoznam komentárov

Všetky komentáre, ktoré sú na vašej stránke, nájdete v zozname komentárov. Vo WordPress administrácii kliknite na Komentáre. V zozname komentárov si môžete vybrať, ktoré komentáre chcete zobraziť (všetky, schválené, spam a podobne) alebo vyfiltrovať či vyhľadať komentáre.

V zozname môžete zobraziť, upraviť alebo zmazať komentáre. Nájdete tu tiež možnosť pre odpovedanie na komentár.

WordPress zoznam komentárov
Zoznam komentárov

Nastavenia komentárov

Nastavenia pre komentáre, nájdete vo WordPress administrácii pod možnosťou Nastavenia › Komentáre. Môžete si tu zvoliť, či komentáre musia byť pred zverejnením schválené, či musí byť používateľ pred pridaním komentára prihlásený a mnoho iných nastavení.

SPAM

Ak sa chcete vyhnúť SPAMovým komentárom, používajte plugin Akismet. Akismet vyhodnocuje komentáre a vyhľadáva SPAM. Akismet je súčasťou každej WordPress témy.

Pomohol vám tento článok? Podporte ma prosím jeho zdieľaním. 👍
WordPress Návod v PDF

VLOŽIŤ KOMENTÁR

Please enter your comment!
Please enter your name here