Nastavenia e-mailov vo WooCommerce

Vo WooCommerce môžete nastaviť zasielanie e-mailov v prípade zmeny stavu v objednávkach alebo používateľskom účte vašich zákazníkov. Nastavenia e-mailov vo WooCommerce umožňujú tiež nastaviť, ktoré správy chcete zasielať a vzhľad samotných e-mailových správ.

Nastavenia e-mailov vo WooCommerce

Nastavenia e-mailov nájdete v nástrojoch pre WooCommerce v administrácii vášho webu pod možnosťou WooCommerce › Nastavenia.

Nastavenia e-mailov vo WooCommerce – zoznam

Na stránke e-mailov máte zoznam všetkých e-mailov, ktoré WooCommerce používa. V tabuľke môžete vidieť zasielanie ktorých e-mailov je povolené a kto je ich príjemcom. Na konci každého riadku nájdete tlačidlo Spravovať. Týmto tlačidlom sa dostanete na stránku úpravy zasielania konkrétneho e-mailu. Na stránku úpravy zasielania e-mailu môžete prejsť aj kliknutím na názov e-mailu.

WooCommerce zoznam e-mailov
Zoznam e-mailov

E-maily o objednávkach pre administrátora stránky

Prvé tri položky v zozname sú e-maily, ktoré sa zasielajú administrátorovi stránky. Všetky sa týkajú stavu objednávok. Informujú o vzniku novej objednávky, stornovaní objednávky zo strany zákazníka a o zlyhaní objednávky.

E-maily pre zákazníka e-shopu

Pre zákazníka je určených viac druhov e-mailov. Prvá skupina sa týka objednávok. Môžete mu zasielať tieto informácie:

Objednávka pozastavená — e-mail sa zasiela v prípade, ak bola objednávka pozastavená.
Objednávka sa spracováva — táto správa sa posiela po prijatí platby, keď sa objednávka spracováva.
Vybavená objednávka — zasiela sa, keď objednávku označíte ako dokončenú. Zvyčajne je to, keď odošlete tovar.
Refundovaná objednávka — zasiela sa, keď objednávku označíte ako refundovanú, t.j. keď zákazník zruší objednávku a požiada o vrátenie platby.
Poznámky zákazníka — tento e-mail dostane zákazník, keď pridáte poznámky k objednávke. Môžu to byť poznámky napríklad o zdržaní odoslania.

Posledným e-mailom, ktorý sa týka procesu objednávok je:
Faktúra zákazníka/Detaily objednávky — tento e-mail obsahuje faktúru alebo detaily objednávky. V tomto prípade sa nedá nastaviť automatické zasielanie. Musíte ich zasielať manuálne.

Posledné e-maily určené pre zákazníka sa týkajú jeho účtu. Sú to:
Obnova hesla — tento e-mail sa posiela zákazníkom, ktorí požiadajú o resetovanie hesla.
Nový účet — správa sa posiela pri otvorení nového zákazníckeho účtu. Obsahuje informácie o účte.

Nastavenie odosielateľa e-mailu

Nastavenia e-mailov vo WooCommerce pokračujú nastavením mena a adresy odosielateľa e-mailu, ktoré sa bude zobrazovať v e-mailoch zasielaných vaším e-shopom.

WooCommerce odosielateľ e-mailu
Nastavenie odosielateľa e-mailu

Šablóna e-mailu

Posledná časť stránky sa týka nastavenia vzhľadu samotného e-mailu.

WooCommerce šablóna e-mailu
Šablóna e-mailu

Obrázok hlavičky — sem vložíte URL na obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v hlavičke e-mailu. Vhodným je napríklad vaše logo. Obrázok nahrajte do knižnice médií.
Text v pätičke — vložte text, ktorý sa bude zobrazovať v päte e-mailu. Napríklad kontaktné údaje e-shopu.
Základná farba — vyberte farbu, ktorú bude mať hlavička e-mailu.
Farba pozadia — vyberte, akú farbu bude mať zvyšok stránky za telom e-mailu.
Farba pozadia stránky — vyberte, akú farbu má mať pozadie textu správ.
Farba textu stránky — farba písma v e-mailoch.

Nastavenie zasielania konkrétneho e-mailu

Nastavenia e-mailov umožňujú upraviť zasielanie konkrétneho e-mailu. Pre úpravu prejdite kliknutím na tlačidlo Spravovať v konkrétnom riadku. Dostanete sa na stránku, kde budete môcť upravovať zasielanie konkrétnej správy.

WooCommerce nastavenie zasielania e-mailov
Natavenie zasielania e-mailov

Hneď v prvom riadku môžete zvoliť, či chcete, aby WooCommere odosielal tento druh správ. Ak políčko v riadku Povoliť/Zakázať zaškrtnete, bude zasielanie e-mailového oznámenia povolené a naopak.

Ďalej tu nájdete riadky:
Príjemca/príjemcovia — sem vložíte adresy príjemcov oddelené čiarkami.
Predmet — tu sa v e-maily zobrazí text — príklade, ktorý je na obrázku, to bude Nová objednávka číslo a dátum. Môžete tu zmeniť text uprostred, teda text medzi kódmi. V mojom prípade Nová objednávka.
Hlavička e-mailu — hlavička je text, ktorý sa bude zobrazovať v hlavičke správ.
Typ e-mailu — môžete nastaviť formát html alebo čistý text. Odporúčam nechať predvolené nastavenie html.
HTML šablóna — v tomto riadku môžete upraviť vašu html šablónu.

Zmeny nastavení uložte kliknutím na Uložiť zmeny.

Viac informácií nájdete v oficiálnej dokumentácii: docs.woocommerce.com

Pomohol vám tento článok? Podporte ma prosím jeho zdieľaním. 👍

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.