Nastavenie dopravy vo WooCommerce

Nastavenie dopravy vo WooCommerce nájdete v administrácii vašej stránky pod možnosťou WooCommerce › Nastavenia › Doprava. Pre nastavenie dopravy máte k dispozícii tri funkcie: Zóny dopravy, Nastavenia dopravy a Triedy dopravy.

Nastavenie dopravy vo WooCommerce

Zóny dopravy vo WooCommerce

Nastavenie dopravy umožňuje nastaviť rôzne zóny dopravy. Zóna dopravy je konkrétny geografický región. Ak rozlišujete zóny dopravy podľa štátov, nastavíte pre každú krajinu, do ktorej predávate váš tovar, jej konkrétnu zónu.

Pri každom štáte môžete nastaviť aj konkrétne spôsoby dopravy. Rovnakým spôsobom môžete rozlišovať zóny na základe PSČ a podobne. WooCommerce zobrazí zákazníkovi konkrétne druhy dopravy podľa jeho adresy.

WooCommerce zóny dopravy
Zóny dopravy

Úpravu zóny vykonáte kliknutím na názov zóny alebo kliknutím na link, ktorý sa zobrazí, keď prejdete kurzorom po názve zóny. Objaví sa vám tiež link pre vymazanie zóny.

Pridanie novej zóny dopravy

Pre pridanie novej zóny dopravy kliknite na tlačidlo Pridať zónu dopravy. V okne, ktoré sa vám otvorí, vyplníte jednotlivé polia. Pre každú zónu vyberte aj spôsob doručenia. Pod spôsobom doručenia rozumieme prepravu kuriérom, poštou, osobný odber a podobne.

WooCommerce pridanie zóny dopravy
Pridanie zóny dopravy

Pridanie a úprava spôsobu doručenia

V časti Spôsoby doručenia pri vytváraní zóny dopravy kliknite na tlačidlo Pridať spôsob doručenia a vyplníte príslušné polia.

WooCommerce úprava doručenia
Úprava doručenia

Každý zo spôsobov doručenia môžete ďalej upravovať. Link pre úpravu sa vám zobrazí, keď prejdete kurzorom po názve spôsobu doručenia. V okne, ktoré sa vám otvorí, vyplňte názov a cenu doručenia. Tiež zvoľte, či je cena za dopravu zdaniteľná. Názov spôsobu dopravy je názov, ktorý sa zákazníkovi zobrazí pri nákupe.

A takto vyzerá spôsob dopravy po úprave:

WooCommerce spôsob doručenia
Upravený spôsob doručenia

Nezabudnite všetky zmeny uložiť.

Nastavenie dopravy

Kalkulácia

Povoliť výpočet ceny dopravy na stránke košíka — tu si zvolíte, či chcete povoliť výpočet ceny dopravy už na stránke košíka, kde si zákazník kontroluje jednotlivé položky tovaru. Alebo bude systém zobrazovať ceny dopravy až v ďalšom kroku objednávky.

Nezobrazovať ceny prepravy bez zadania adresy — ak toto políčko zaškrtnete, zákazníkovi sa zobrazia ceny dopravy až po zadaní adresy. Ak chcete, aby v pokladni boli ceny prepravy viditeľné ešte pred zadaním adresy, nechajte toto políčko prázdne.

Doručovacia adresa

V tejto časti stránky zvolíte, ktorá adresa zákazníka je smerodajná pre kalkuláciu dopravy.

WooCommerce nastavenia dopravy
Nastavenia dopravy

Triedy dopravy

Nastavenie dopravy ponúka tiež možnosť vytvorenie rôznych tried dopravy. Funkcia triedy dopravy sa používa v e-shopoch, ktoré predávajú tovar rôznej hmotnosti a rozmerov.

Ide napríklad o e-shopy s nábytkom, kde niektoré druhy tovaru majú nad-rozmernú veľkosť alebo hmotnosť, ktoré bežné prepravné služby neprepravujú. Preto je potrebné pre takéto zásielky vytvoriť samostatné triedy prepravy. Pridanú triedu dopravy môžete potom priradiť ku konkrétnemu výrobku.

WooCommerce triedy dopravy
Triedy dopravy

Pre pridanie novej triedy dopravy kliknite na Pridať triedu dopravy a vyplňte prázdne polia. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť triedy dopravy.

WooCommerce pridanie triedy dopravy
Pridanie triedy dopravy

Cena triedy dopravy

Aby ste zadali cenu novovytvorenej triedy dopravy a priradili ju ku konkrétnemu spôsobu doručenia, prejdite znovu do časti Zóny dopravy. Upravte dopravu pre zónu, ktorej sa trieda dopravy týka. V mojom príklade upravujem doručenie pre Slovensko. Otvorí sa vám nasledujúca stránka:

Zóna dopravy Slovensko WooCommerce
Zóna dopravy Slovensko

Kliknite na link Upraviť, ktorý sa objaví, keď prejdete kurzorom po názve zóny doručenia. Na stránke, ktorá sa otvorí prejdite na spôsob doručenia, ktorého sa zmena týka. Novú triedu dopravy som v mojom príklade priradil k Slovenskej pošte. Keď kliknete na link Upraviť pod názvom Slovenská pošta, otvorí sa vám toto okno:

WooCommerce priradenie triedy dopravy
Priradenie triedy dopravy

Tu vyplníte aj cenu prepravy. Rovnakým spôsobom môžete novú triedu prepravy priradiť aj k iným spôsobom doručenia.

Viac informácií nájdete v oficiálnej dokumentácii: docs.woocommerce.com

Pomohol vám tento článok? Podporte ma prosím jeho zdieľaním. 👍

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.